اضغط هنا لتحميل ملف PDF

Single Blog Post
Nominal Size Class Joint
Type
Joinitng System Dimension Average
weight per
piece
Kg
DN1
mm
DN2
mm
DN1 / DN2 DN1 / DN2 DN1 / DN2 L1 Z a (max) e
mm mm mm mm
200 100 160 / 34 K / L C / F 500 360 250 165 22
200 150 160 / 40 K / L C / F 500 360 250 125 31
200 200  160 / 160 K / K C / C 600 415 310 135 42
250 150 160 / 40 K / L C / F 500 390 250 125 56
250 200  160 / 160 K / K C / C 600 445 300 135 60
300 150  160 / 40 K / L C / F 500 415 260 125 60
300 200 160 /160 K / K C / C 600 470 300 135 66
400 150 120 /40 K / L C / F 1000 600 260 500 81
400 200 120 /160 K / K C / C 1000 600 320 450 87

NOTE: Bigger diameters can be produces on request

اضغط هنا لتحميل ملف PDF

Single Blog Post
Nominal Size  Class Joint Type Joinitng System Dimension Ave.
Weight per
piece
KG
DN1
mm
DN2
mm
DN1 / DN2 DN1 / DN2 DN1 / DN2 L1 Z a (max)
mm mm mm
200 150 160 / 40 K / L C / F 500 225 160 31
200 200 160 / 160 K / K C / C 600 250 160 34
250 150 160 / 40 K / L C / F 500 225 160 39
250 200 160 / 160 K / K C / C 600 250 160 44
300 150 160 / 40 K / L C / F 500 225 160 48
300 200 160 /160 K / K C / C 600 250 160 52
400 150 120 /40 K / L C / F 1000 410 160 76
400 200 120 /160 K / K C / C 1000 430 180 81

NOTE: Bigger diameters can be produces on request